Wyns 38

Nummer 38 is de voormalige smederij, in het dorp nu nog bekend als de oude smederij van de familie Regeling. In 1911 werd door timmerman Gerrit Foekes Schaafsma een stuk grond, grenzend aan de noordkant van de smederij, gekocht van de diaconie van de Nederduitsch Hervormde Gemeente van Oenkerk, Giekerk en Wijns. Hierop werd in datzelfde jaar het huidige pand nr 40 gebouwd is (de woning geheel rechts op de foto hieronder). Dit stuk grond maakte tot die tijd deel uit van het perceel waarop de smederij stond. Ook op de kadastrale kaart uit 1832 wordt al vermeld dat dit stuk grond in eigendom van de diaconie was.


Wyns 37, 38 en 40

Voorzijde Wyns 38 (oud)


Oude Smidse

Woonkaart 38 voorzijde
\\\woonkaart 38 achterzijde

Meer Foto's

naar boven                                     kaart buitengebied                            kaart dorp