Bartlehiem Fabriekshuisjes

Huisjes met voormalige fabriek
Overige pagina's m.b.t. de voormalige zuivelfabriek:
    Bartlehiem 35
    Veilingcatalogus 1957
    meer foto's fabriek
    meer foto's fabriekshuisjes

Oude arbeidershuisjes zuive;lfabriek

Arbeidershuisjes noordzijde

Schoolreisje anno 1932


naar boven                  Tichelwurk               kaart buitengebied                    kaart dorp                 kaart Bartlehiem