Evacuees
(Stukje uit de Wynzer Krante van april 2011 )

In het laatste oorlogsjaar kwam er een ware volksverhuizing in Nederland op gang. Niet alleen kinderen uit de hongerende Randstad (schattingen gaan ervan uit dat er destijds ongeveer 50.000 kinderen naar het noorden en oosten geëvacueerd werden), maar ook complete dorpen uit het zuiden van het land werden naar het Noorden geëvacueerd omdat gevreesd werd voor een slagveld tussen de strijdende partijen. Deze mensen kwamen vaak na een lange gevaarlijke en vanwege de kans op luchtaanvallen nachtelijke tocht in een voor hun vreemde omgeving terecht. Verreweg de meeste evacués waren katholiek en werden ondergebracht in gezinnen met een ander geloof. Ook hier in Wyns zijn destijds een aantal gezinnen ondergebracht. 

Sommige (âld) Wynsers onderhouden nog steeds warme contacten met de (nazaten) van deze families. N.a.v. het artikel van Jan Piet Bergmans in de vorige krant heb ik samen met Schelte de Beer van het gemeentearchief en met de familie Van Dam een globale inventarisatie gemaakt waar en bij wie deze families destijds ondergebracht zijn. De resultaten zijn hieronder samengevat. Sommige namen staan dubbel vermeld, waarvan eenmaal doorgestreept en eenmaal cursief. De cursief vermelde namen zijn door Eva van Dam gemaakte aanvullingen op de in het gemeentearchief aanwezige gegevens. De doorgestreepte namen stonden oorspronkelijk op de woningkaarten in het gemeentearchief vermeld, maar tijdens het verblijf werden de gezinnen blijkbaar ook wel eens intern verhuisd wat administratief dan niet meer werd doorgegeven.