WBT


WBT 2011

Eind 1993 werd door een aantal ondernemende inwoners de WBT opgericht. Het is een vereniging die twee windmolens van het type NEG MICON M700-225/40 in eigendom heeft en exploiteert. De molens staan bij Bartlehiem en hebben elk  een nominaal vermogen van 225 [kW]. De molens produceren jaarlijks tot maximaal 1.000.000 kWh  hetgeen voldoende is voor ca 300 huishoudens.

Bij een windsnelheid onder de 3 [m/s] (windkracht 2) leveren de molens geen elektriciteit en bij een snelheid boven de 12 [m/s] (windkracht 6) draaien de molens op maximaal vermogen. Boven de 25 [m/s] (windkracht 10) worden zij uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen.

vanuit molen 1

De inwoners van Wyns en de onder Wyns vallende buurtschappen Bartlehiem en TergrÍft konden bij oprichting van de WBT lid van deze vereniging worden door aandelen te kopen
. Hiermee was  ten eerste een stuk financiering van de molens gewaarborgd en ten tweede werd een stuk draagvlak van de naaste omgeving gecreŽerd. 

Het bijzondere van de WBT is dat de aandelen aan de woningen van aandeelhouders gekoppeld zijn en niet aan de personen die er wonen. Dit houdt in dat wanneer de aandeelhouder verhuisd, de bewoner de aandelen niet kan meenemen, maar aan de nieuwe bewoner de mogelijkheid moet geven de aandelen over te nemen.  

Op die manier blijven de molens in eigendom van de bewoners van het dorp.

De molens zijn in 2004 "opgemept" (gereviseerd en voorzien van nieuwe koppen) waardoor ze tot en met 2014 onder de MEP-subsidie vallen (afhankelijk van het aantal gedraaide vollasturen).

De opbrengsten uit de wind worden voor een deel uitgekeerd aan de aandeelhouders en voor een deel worden er activiteiten mee gesponsord die ervoor zorgen dat de leefbaarheid voor het dorp bevorderd wordt. Te denken valt hierbij aan culturele activiteiten, sponsoring aan lokale verenigingen etc. Op deze manier zorgt de wind er mede voor dat er in Wyns en omstreken een levendig verenigingsleven kan blijven bestaan en dat er in het dorp soms meer mogelijk is dan men op het eerste gezicht zou denken.  De hoeveelheid geproduceerde elekriciteit  zorgt ervoor dat Wyns  zich met recht een groen dorp imag noemen.

wbt 2010